Trafiksäkratransporter

  • Följer alltid alla lagar gällande kör- & vilotider.
  • Lastsäkring på korrekt sätt.

  • Alkohol- & drogfritt.

  • Kör alltid på ett trafiksäkert sätt. 

  • Vi planerar transporterna för att optimera körningen för att värna om miljö och tid.

  • Fordon som kontrolleras kontinuerligt. 

Jämställdhetspolicy

  • Erbjuda en arbetsplats som lämpar sig för kvinnor som män.
  • Vi acceptera olikheter och ser även vikten i en trivsam arbetsplats. 
  • Nolltolerans mot alla typer av trakasserier.